Informacja handlowa: +48 71 307 07 55 lub sklep@intersell.pl

PolskiEnglish
Waluta

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez "Intersell Technologie Światłowodowe Polska" Sp. z o.o.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep intersell.pl
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.


Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.intersell.pl po zalogowaniu w panelu klienta, każdy klient po zarejestrowaniu się, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Polityka prywatności.
Każdego klienta intersell.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie 
http://sklep.intersell.pl/i2,polityka-prywatnosci.html

 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: "Intersell Technologie Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i sklepów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie  intersell.pl oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu intersell.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.  
W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez  "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej jeżeli takowa jest w danym momencie możliwa w sklepie obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

"Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów,  usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do  "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o.  mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Kontakt

+48 512 394 525

Biuro handlowe
ul. Sosnowa 2B, 55-300 Szczepanów
Czynne od pn-pt od 08:00 do 16:00

Newsletter

Dopisz swój adres e-mail do naszego newslettera i łap informacje o najnowszych produktach, promocjach i szkoleniach!