Zobacz nasze AukcjeOchrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez "Intersell Technologie Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep intersell.pl. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.intersell.pl po zalogowaniu w panelu klienta, każdy klient po zarejestrowaniu się, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Polityka prywatności

Każdego klienta intersell.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://sklep.intersell.pl/i2,polityka-prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: "Intersell Technologie Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i sklepów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie intersell.pl oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu intersell.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej jeżeli takowa jest w danym momencie możliwa w sklepie obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

"Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do "Intersell Technologi Światłowodowe Polska" Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.