reflektometr

W jaki sposób naprawić uszkodzony światłowód?

Światłowody są dziś podstawowym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej i trudno wyobrazić sobie bez nich działanie współczesnego, opartego mocno na informacji cyfrowej świata. Światłowody pozwalają na dostarczanie Internetu do pojedynczych gospodarstw domowych, firm i sieci publicznych, ale znacznie większe zastosowanie znajdują w telekomunikacji międzynarodowej – setki tysięcy kilometrów kabli światłowodowych znajduje się na dnie oceanów, łącząc niewidzialną siecią wszystkie kontynenty świata. Niestety, choć na światłowodach ciąży dziś cały ciężar komunikacyjny świata, ich wytrzymałość nawet przy najlepszych zabezpieczeniach jest ograniczona. Co zrobić z uszkodzonym światłowodem? W jaki sposób naprawia się dziś zbudowane na ich podstawie sieci?

Ochrona światłowodów przed uszkodzeniami

Światłowody to technologia gwarantująca nie tylko szybsze, ale przede wszystkim stabilniejsze i bezpieczniejsze połączenie sieciowe, dzięki któremu różnego rodzaju awarie i przerwy w transmisji danych nie są dziś już tak częste, jak jeszcze kilka lat temu. Dzieje się tak jednak nie tylko z powodu lepszej żywotności samych światłowodów, ale też technikom jakie stosuje się do w celu ich ochrony.

Liczne metody izolacji kabli światłowodowych pozwoliły na bezpieczne prowadzenie ich drogą podziemną, która izoluje instalację od zmiennych warunków pogodowych, oraz podwodną, dającą możliwość połączenia siecią telekomunikacyjną najodleglejszych od siebie kontynentów. Niestety, nawet takie zabezpieczenia mogą zawodzić, umożliwiając powstanie różnego typu usterek światłowodów. Ich naprawa jest trudna i kosztowna, a często nawet samo wykrycie lokalizacji wady stanowi duży problem. Jak radzą sobie z tym najlepsi technicy?

Reflektometr optyczny – skuteczne lokalizowanie usterek światłowodów

Reflektometr optyczny jest jednym z najbardziej podstawowych elementów wyposażenia technika sieci światłowodowych i element, dzięki któremu możliwe jest wykrywanie usterek sieci w nawet najtrudniej dostępnych miejscach. Reflektometr mierzy długość i tłumienność włókien światłowodowych oraz reflektancję złącz poprzez wysyłanie impulsu pomiarowego, który odbijając się od końca przewodu (lub napotkanej po drodze przeszkody) wraca do urządzenia. Jeśli długość przebytej przez sygnał drogi jest krótsza niż powinna, na podstawie pomiaru możliwe jest precyzyjne określenie miejsca awarii nawet na znaczniej długości całkowitej sieci.


Sprawdź reflektometry w Intersell.


Przyczyn usterek światłowodów jest wiele, jednak najczęstszą z nich jest niewątpliwie przerwanie kabli w skutek celowego działania człowieka bądź też wystawienia przewodów na niekorzystne warunki pogodowe. Zawilgocenie przewodów, nieodpowiedni transport przed podłączeniem czy nawet kiepsko wykonana praca podczas łączenia światłowodów mogą spowodować ograniczenia w transferze danych. Szybka naprawa usterki to jedyna szansa na przywrócenie łączności i umożliwienie dostępu do sieci tysiącom użytkowników korzystających z jej danego odcinka.

Naprawa sieci światłowodowej – jak połączyć uszkodzone i przerwane światłowody?

Nowoczesne reflektometry pozwalają nie tylko na dokładne odnalezienie lokalizacji usterki sieci światłowodowej, ale też zbadanie charakteru uszkodzenia i stworzenie raportu dotyczącego powstałej usterki. Co ważne, to właśnie dzięki reflektometrom i regularnie prowadzonym pomiarom sieci firmy telekomunikacyjne są dziś w stanie zapobiegać poważniejszym usterkom poprzez usuwanie tych o mniej dotkliwym, choć wciąż utrudniającym pracę charakterze.

Sama naprawa światłowodów nie jest przy tym bardzo skomplikowana – jeśli na trasie sieci doszło do przerwania włókien światłowodowych, jedyną szansą na ich naprawę jest ich ponowne zespawanie lub wymianę kabli na określonym odcinku sieci. Należy pamiętać, że spawanie kabli światłowodowych wymaga ogromnej precyzji i doskonałego przygotowania samych włókien światłowodowych – jeśli kable zostały przerwane nie wystarczy zespawać ich ponownie ze sobą. Działania naprawcze w zlokalizowanym za pomocą reflektometru odcinku sieci rozpoczynają się zwykle od uzyskania dostępu do danego odcinka sieci, naocznym sprawdzeniu usterki i oszacowaniu zakresu koniecznych prac.

Jeśli usterka wynika jedynie z zanieczyszczenia złączy czy uszkodzenia powłoki izolującej włókna światłowodowe, sposobem na ich naprawę może być oczyszczenie włókien, sprawdzenie miejsc spawania i wymiana elementów izolacji. W przypadku całkowitego uszkodzenia włókna konieczne będzie jego ponowne spawanie lub całkowita, wymiana z rozważeniem lepszego zabezpieczenia sieci przed dalszymi usterkami.


Sprawdź akcesoria do czyszczenia światłowodów w Intersell.


Dostępne w naszym sklepie narzędzia oraz zestawy czyszczące to elementy, bez których trudno wyobrazić sobie skuteczną pracę z uszkodzonymi włóknami światłowodowymi. To od gwarantowanej przez nie precyzji, umiejętności techników i stosowanych przez nich urządzeń zależy ostateczne powodzenie naprawy sieci światłowodowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *